Tjänster

Vi erbjuder följande tjänsterJordtagsmätning av transformatorstationer och ställverk med starkströmsmetoden.


Mätning av beröringsspänningar längs kraftledningar för ansökan av drifttillstånd.


Utredningar och genomgång av lokalnät inför byggande av nya kraftledningar, där vi vid behov föreslår förebyggande skyddsåtgärder eller ombyggnader.


Konstruerar och bygger anläggningar såsom flyghinderbelysning där detta erfordras i kraftledningsstolpar.


Vi har stor vana när det gäller nödvändiga skyddsåtgärder som måste utföras  i närheten av aktuella anläggningar som upptäcks vid mätning. Och kan tillsammans med innehavaren av lokalnäten genomdriva de nödvändiga åtgärderna.


Vi har oftast isolertransformatorer tillgängliga för omgående leverans.


© Copyright Svensk Jordningsteknik AB