Tjänster

Follow us:

Email: mail@demolink.org

Vi erbjuder följande tjänster

 

 

  • Jordtagsmätning av transformatorstationer och ställverk med starkströmsmetoden.

 

  • Mätning av beröringsspänningar längs kraftledningar för ansökan av drifttillstånd.

 

  • Utredningar och genomgång av lokalnät inför byggande av nya kraftledningar, där vi vid behov föreslår förebyggande skyddsåtgärder eller ombyggnader.

 

  • Konstruerar och bygger anläggningar såsom flyghinderbelysning där detta erfordras i kraftledningsstolpar.

 

  • Vi har stor vana när det gäller nödvändiga skyddsåtgärder som måste utföras i närheten av aktuella anläggningar som upptäcks vid mätning. Och kan tillsammans med innehavaren av lokalnäten genomdriva de nödvändiga åtgärderna.

 

  • Vi har oftast isolertransformatorer tillgängliga för omgående leverans.

 

© Copyright Svensk Jordningsteknik AB